Bring Die Hoop Weer Terug!

Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën.

Die waarheid van hierdie bybelse uitspraak word steeds bevestig.  En as daar ooit in die geskiedenis van die Ned-Geref. Kerk van Suid Afrika ‘n evangeliedienaar was van wie dit waar is, dan is dit van wyle DS J.H Hofmeyr van Somerset Oos.  

Ons is gestuur om in Christus 'n herstelde gemeenskap te bou deur afhanklik, gasvry en relevant te lewe.

Afhanklikheid

Om soos Christus afhanklik van die Vader te leef.                                                                                                                                                              

‘n Persoonlike verhouding met God is die basis van alles en daarvoor neem ons verantwoordelikheid. Persoonlike stiltetyd, die gereelde bywoning van eredienste en ander toerusting soos wyksbyeenkomste, kleingroepe en leieropleiding is belangrik.

Gasvryheid

Om soos Christus gasvry te leef.

Dit gaan om ‘n lewenshouding van gasvryheid – oral waar ons kom, teenoor enige persoon wat ons pad kruis – in my eie huis, by die erediens, op straat – om almal 24/7 met die liefde, geduld en vriendelikheid van Jesus te begroet.

 

Relevansie

Om soos Christus ń verskil te maak in hierdie wêreld.                                
As volgelinge van Christus is ons geroep om ń verskil te maak waar ons kan – om oral Sy herstellende heerskappy te vestig. Waar onreg is moet ons geregtigheid bring, waar nood is moet ons uitkoms bied, waar konflik is vrede, waar onsekerheid is hoop, waar sedeloosheid is, die evangelie.

Stuur ons 'n boodskap