Screenshot 2021-04-16 at 10.40.23

BELANGRIKE DATUMS

 • 16/07 Bosberg/Kleinvis Wyksbyeenkoms 
 • 18/07 Dienssentrum Biduur 10h00 Kommadagga Wyksbyeenkoms 
 • 21/07 Ds. Wikus Venter Visitasie 
 • 23/07 Smoordrif Wyksbyeenkoms Golden Valley Wyksbyeenkoms 
 • 28/07 Nagmaal 
 • 31/07 – 02/08 Ds. Nadine & Ds. Ruan by VBO in Port Elizabeth

05 MEIKERKRAADSVERGADERING09 MEIHEMELVAARTDIENS 09H00 & 18H3010 MEIHUIS SILWERJARE BIDUUR 10H12 MEIMOEDERSDAG13-16 MEI PINKSTER IN OU KERKSAAL 18H3014-17 MEI PINKSTER H/SILWERJARE10H05 MEIKERKRAADSVERGADERING09 MEIHEMELVAARTDIENS 09H00 & 18H3010 MEIHUIS SILWERJARE BIDUUR 10H12 MEIMOEDERSDAG1316 MEI PINKSTER IN OU KERKSAAL 18H301417 MEI PINKSTER H/SILWERJARE10H

DOOP DATUMS

 
 • 13 OKTOBER
Kontak die Kerkkantoor indien jy jou kleintjie wil laat doop!
 
 
Screenshot 2021-01-22 at 13.47.06

NAGMAAL

 
 • 28 JULIE
 • 20 OKTOBER

KERKRAADSVERGADERINGS

 
 • 23 JUL DIENSVERHOUDINGEVERG 08H00 FINANSIESVERG 09H00 EIENDOMMEVERG 16H00 
 • 25 JUL JEUGVERG 17H00 
 • 30 JUL BARMHARTIGHEIDSVERG 14H30 GASVRYHEIDSVERG 15H30
 •  06 AUG DIENSGETUIENISVERG 09H00 
 • 18 AUG KERKRAADSVERG 10H45